کمال در  چهره های شهدا  متجلی است، عشق، شجاعت، از خودگذشتی و... در شهید متجلی است. زیباترین جلو ه های هستی را  در چهره شهدا می بینیم.وظیفه ای  هم در قبال شهدا و خانواده های  داغدار  آنان باید  در خود احساس کنیم. از طرفی شهدا اینقدر خوب عمل کردند که می توانند اسوه و الگو برای جامعه باشند . همچنین یکی از کارکردهای دیوار نویسی این است  که با این کار کُدی داده شود و اگر کسی یک لحظه چشمش افتاد و کنجکاو شد،میرود دنبال شناختن آن شهید و افراد زیادی را دیده ایم که تحت تاثیر تصاویر دیواری از شهدا قرار گرفته اند .با توجه به تاثیر بسیار خوب این تصاویر بر روحیه مردم و بخصوص جوانان ، امیدواریم شورای شهر و شهرداری کاشمر همانند دهه های درخشان  60و 70 بتوانند  قدمی در  راه معرفی وشناسایی فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت و شهدای عزیز شهرمان بعنوان قهرمانان ملی بردارند و دوباره شاهد حضور این تصاویر در قاب دیوارهای شهر کاشمر باشیم .

تصاویر بالا ( دیوارنگاره ها)هر کدام به ابعاد 3 در 6 متر مربع جزو  دیوار نگاره های بسیار خوبی است که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به همت سپاه ناحیه کاشمر کنگره سرداران و یکهزار شهید کاشمر و با هنر مندی آقای یوسف زاده در سالهای 79و 80  ترسیم شده است.