ریتم‌های مورد استفاده در مداحی‌ها تند است. برخی اشعار مداحی‌ها درشان امام معصوم نیست:

من تاریخ شفاهی مداحی را کار کردم و از اساتید پیرغلام که سوال کردم می گفتند حتی نوع پوشش نوحه خوانان نیز متفاوت بوده و لباس های وزین و سنگین سفید می پوشیدند. آنها اشعاری از محتشم کاشانی یا نیر تبریزی و دیگر شعرایی که وزین و پخته شعر می گفتند، می خواندند و از موسیقی مناسب عارفانه و عاشقانه بهره می بردند. تاثیر کار آنها روی جامعه خیلی زیبا بود.

امروزه از هر لحاظ مشکلات اساسی وجود دارد، ریتم های مورد استفاده تند است و رفتار و منش افرادی که اجرا می کنند یا کسانی که به این آثار گوش می کنند نرمال نیست. اشعار به شدت محاوره ای است در حالی که شان امام معصوم بالاتر از این حرفها است. موسیقی هم که خدا برکت بدهد از کارهای حامد همایون تا موسیقی لس آنجلسی برداشت می کنند

امام حسین (ع) یکی از بزرگترین بزرگمردان تاریخ در جایگاه عرفانی، معنوی، دینی و مذهبی است اما حالت محاوره ای که برخی عزیزان می خوانند انگار خطاب به فرزندشان است! ای کاش امکان ارائه، بروز و معرفی آثار وزین هم باشد تا مخاطب قادر به تصمیم گیری و انتخاب باشد.

موسیقی عاشورایی با رضوانی پور به گفت و گو پرداخت.


دریافت


دریافت

 مناجات حاج محمد رضا روحانی

الهی گر گنهکار و اگر آلوده دامنم

 ولی ای دادگر از کرده های خود پشیمانم

الهی تو کریمی و کریمان را کرم باشد 

کرم کن لطف کن از ورطه اندوه برهانم

الهی العفو   الهی العفو  الهی العفو

الهی گر بخوانی ور برانی مالک الملکی  خدای من

برانی وای برحالم ، بخوانی غرق احسانم

الهی العفو  الهی العفو

غرق گنه ناامید مشو زدربار ما، که عفوکردن بود در همه دم کار ما

حالا خدا چی میگه : بنده شرمنده تو  ،خالق بخشنده من

بیا بهشتد دهم مرو تو در نار ما 

توبه شکستی بیا ، هر آنچه هستی بیا،

 که عفو کردن بود در همه دم  کار ما