1. شهر را میتوان نمودی از مدرنیته در عرصه ی زندگی اجتماعی بشر به حساب آورد. شهر با مولفه های ذاتی خود چون خیابان ، پیاده رو ، شلوغی و ناشناسی و عبور و مرور در حیات اجتماعی انسان مدرن تاثر گذار است. اما آنچه این بار ذهنم را درگیر کرده است رسانه و شهر است. مولفه های رسانه ای در شهر چه چیز هایی هستد؟کمی سوال را دقیق تر میکنم. چه مولفه هایی در بطن شهر و جزیی از آن به مثابه رسانه محسوب میشودواین جدا از مولفه های انضمامی است که در شهر تعبیه میشود که معنا را به شهروندان منقل سازند.

دقیقا منظورم این است که  بیلبورد ها و تابلو های تبلیغاتی و تلوزیون های شهری و این گونه المان ها را از دایره ذهن خود خارج سازید. شاید دیواررا بتوان یکی از مولفه های شهر های مدرن به حساب آورد که کارکرد های جدیدی بتوان  به جز کارکرد اصلی که همانا ایجاد بنا و ویا جداسازی است برای آن متصور شد.

شهرمدرن و کلان شهر با رشد عمودی جمعیت در مکان  مواجه است. دیگر جایی برای خانه های ویلایی، با حیاط های بزرگ نیست و این خانه ها جای خود را به آپارتمان های بلند وخانه های چند طبقه داده است وازاین رهگذر دیوار ها نیز بی نصیب نمانده اند. دیوار ها بلند و بلند تر سر به فلک میکشند.

2.با رشد شهر نشینی و تغییر سبک زندگی و سربرآوردن آپارتمان دیوار نیز به تبع آن نقش مهم تری به خود گرفت. دیوارها که تا قبل از آن ارتفاع چندانی نداشتند و در عبور و مرور رهگذران عادی مینمودند اینک از بالا به رهگذران کوچه و خیابان مینگرند.دیوار های بلند اینک به مثابه لوح های سپید و وسیع درامتداد آسمان خود نمایی میکردند. شاید همین عدم تواظع و خودنمایی بود که انسان شهری را بار دیگر متوجه بهره برداری جدید از دیوار کرد تا هرآنچه که برای وی قد علم میکند را به زیر یوغ خود بکشد.

3.رسانه را میتوان ابزار انتقال پیام و در شکلی عام  تر ابزار انتقال معنا دانست.رسانه به عنوان یکی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی بشر از بدو تاریخ به انحای مختلف هموارهاو بوده است و در طول زمان تکوین یافته. ازرسانه های نوشتاری تا اختراع رادیو به عنوان رسانه ی عمومی شنیداری و پس از آن تلوزویون و اینک نیز رشدرسانه های دیجیتال نشان میدهد که این مولفه روز بخود را بیشتر به بر انسان تحمیل میکند.

4. کاغذ ابزاری انتشار مطلب در قالب  مجله و کتاب و روزنامه نوع نوشتاری رسانه را در پی داشت. فضای مجازی ابزاری جهت رشد و توسعه ی رسانه های دیجیتال در قالب وبلاگ ها و وب سایت ها و شبکه های اجتماعی رافراهم ساخت. و اینک دیوار از جنس مصالحی چون  سیمان و سنگ و بتون رسانه ای شهری را رقم میزند که مخاطبین عامی دارد جدا از قشر بندی های کلاسیک سنی( کودک، نوجوان،بزرگسال...) و جنسی (زن و مرد)وحرفه ای ( مهندس و پزشک و دانشجو و خانه دار و it man )بلکه با خط کش خاص خود در تقسیم بندی مخاطب. مخاطب شهری و غیر شهری.

5. مخاطب شهر نشین و به طریق اولی شهروندان کلان شهر ها مخاطبین خواسته و ناخواسته ی این رسانه ی مدرن هستند. رسانه ای که گستره ی آن در تمامی خیابان های شهر و با هزینه ی اندکی چون شهروند بودن معنا و پیام را به مخاطبین عرضه میکند.

6. شهروندان در شهر زندگی میکنند و برای استفاده از این موهبت هزینه ای چون مالیات و عوارض و سایر مبالغ را پرداخت مینماییندتا امکانات شهری بهتری را در اخیترداشته باشند. تمیزی شهر به کمک نیروهای خدماتی شهرداری ، امکان عبور و مرور بهتر و مولفه های ترافیکی و سایر امکانات تفریحی اعم از پارک و ... واردی هستند که شهروندان مستقیم و غیر مستقیم برای آنها مبالغی را می پردازند. ولش شاید هیچ وقت به این توجه نکرده اند که علاوه بر این موارد ظاهری آنها اصلی ترین پشتیبانان رسانه ی شهری مدرن که همان "دیوار : است به حساب می آیند.

7.به منظور زیبایی شهر تهران و اجرای طرح های زیبا سازی، سازمان زیبا سازی شهر تهران با تصویب اساسنامه ای که در تاریخ 25/12/1354 به تصویب شهر رسید، تشکیل و تحت نظر شهرداری تهران و به صورت یکی از موسسات وابسته به آن فعالیت خود را آغاز نمود. در تاریخ 5/4/1364 طی اساسنامه ای جدید نام اداره کل ایمنی و آموزش ترافیک به سازمان زیبا سازی تغییر نام داد. متعاقباً به منظور استقلال هر چه بیشتر سازمان و سرعت بخشیدن به امور طرح های مرتبط با زیبا سازی شهر تهران ( به استناد ماده 84 قانون شهرداری) اساسنامه جدید در تاریخ 26/02/1370 به تصویب مقام محترم وزارت کشور رسید.سازمان زیبا سازی شهر تهران، سازمانی است تخصصی (وابسته به شهرداری تهران) و از نظر مالی و اداری مستقل که در زمینه بهسازی و حفظ هویت محیط شهری و رشد فرهنگ عموم مردم در جهت ارتقاء کیفیت زیست شهری شهروندان فعالیت تخصصی و نوآورانه می نماید.

8.دیوار به مثابه دفتر ثبت تاریخ:نقش دیوار به مثابه یک رسانه را میتوان پس ازانقلاب به خوبی درک کرد. اما این رسانه به گونه ای دفتری تاریخی نیز به حساب میآید. 
قبل از انقلاب دیوار مکانی برای شعار نویسی بر علیه حکومت وقت به کار میرفت. این شعار ها از طرف گروه های مختلف مبارز بردیوارهها نقش می بست. شاید بتوان مهمترین ویژگی دیوار های این دوره را در اعتراض به حکومت و همچنین چند صدایی بودن آن دانست. تمامی گروه ها شعارنوشته های اعتراضی خود را بر دیوار ها مینگاشتند. "اعتراض "و "حق برابر "در بهره گیری از این رسانه مهمترین مولفه های دیوارهای شهری در این دوران هستند.


9.با به پیروزی نشستن انقلاب همچنان دیوار ویژگی رسانه ای بودن خویش را حفظ کرد .با این تفاوت که دیوار ها از حالت عمومی بودن  کمی خارج شده .اما همچنان میتوان بهره گیریمردم از آن را شاهد بود.شاید بتوان بزرگترین اتفاق پس از انتقلابرا دوران جنگ تصور کرد. این اتفاق که زندگی روزره مردم را تحت تاثیرقرارداده بود .این بار نیز دیوار محلی برای بیان خشم مردم از کشورمتجاوز عراق دانست. شعار هایی که محتوای آن جنگ جنگ تا پیروزی و یا راه قدس از کربلا میگذرد بر دیوار ها نقش می بست و همچنین  شعار هایی بر علیه صدام

10.دوره ی پس از جنگ سومین دوره ای هست که میتوان از آن سخن گفت. دوره ای که گفتمان تهاجم فرهنگی حاکم بر فضای فرهنگی کشور بود.دیوار ها در این دوره نقش افسران دفاع از تمامیت فرهنگی کشور در مقابل هجوم فرهنگی دشمن را برعهده داشتند. ویدئو وماهواره وآزادی های نسبی جوانان در انتخاب سبک پوشش و گذران اوقات فراغت مسولین کشور را بیشتراز قبل نگران میکرد. فراموشی ارزش های دوران جنگ.ایثار شو فرهنگ شهادت. ستاره شدن بازیگران سینما و ورزشکاران. بهبود وضعیت اقتصادی و حرکت کشور به سمت مصرف گرایی دست به دست هم میدادند تا دیوار ها نقشخود را در دفاع از ارزشهای انقلاب قوی تر بازی کنند. آیات و روایاتی که بر دیوار ها نقش می بست. تصاویر بزرگ شهدا و فرماندهان جنگ ، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با تصاویرو جملات کلیشه ای گفتمان حاکم بر دیوار های شهر هارا سامان میداد.

11. دوره ی چهارم را میتوان دوره ای دانست که شهر به توازن و تعادلی نسبی رسیده است.اینک انقلاب جای گرفته است. جنگ به پایان رسیده است. ماهواره و اینترنت بین مردم عادی و گفتمان تهاجم فرهنگی دهه ی 70 کمرنگ تر شده است و جوانان زندگی جهان وطنانه خویش را درفضای مجازی سامان میدهند.اینک مسایل شهری پررنگ تر گشته. آلودی ، ترافیک، مشکلات عصبی مردم در زندگی ، گرانی و سایرمعضلات اجتماعات شهری گریبان گیر ماشده است. در این دوره نیز دیوار مانند گذشته به نقش آفرینی مشغول است. ولی این بار کمی متفاوت تر. به نظر میرید معنایی که این رسانه شهری به تازگی حامل آن است کمتر ایدئولوژیک است و بیشتر سویه های شهرنشی و جامعوی دارد. فضای شهری و مشکلات اجتماعی انسان تهرانی را دچار افسردی، عصبیت و گاها از خودبیگانگی کرده است. به نظر میرسد سلامت(جسمی و روحی) شهروندان تهرانی در این شهر روزبه روز باخطر بیشتری مواجه میشود. از همین روست که محتوای دیوار ها را در سال های اخیر طبیعت، سرسبزی، کاشی کاری های فانتزی و نقاشی های جالب با رنگ های شاد می بینیم. 

شهر رسانه، مطالعات فرهنگی، زندگی روزمره
12.
به نظر میرسدکارکردِ دیوار( این رسانه ی ذاتی شهر مدرن)به سمت کارکرد اصلی خویش که همانا جلوگیری از زوال شهروندان (که ناشی از همین زندگی شهری )سو ق پیدا میکند. 

در شهر کاشمر نیز هنرمندانی بوده اند و هستند که با این رسانه پیامهایی به مخاطب داده اند.

saleh-asghari.blogfa.com

آقایان مرحوم جواد پور حسن ، بابازاده ، هنرور ، یوسف زاده ، هاشم آبادی ...