به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.(شهید مظلوم دکتر بهشتی)

قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ... بگو با همین خشم (و کینه ای که در دل دارید) بمیرید.(سوره آل عمران،آیه 119