نجواهای دکتر چمران با خدای بزرگ: خدا یا تو را شکر میکنم که به من فهماندی سعادتِ حیات در خوشی و آرامش و آسایش نیست بلکه در درد و رنج و مصیبت و مبارزه با کفر و ظلم و بلاخره شهادت است./اثری از هنرمند عزیز :آقای هاشم آبادی/ دیوار نویسی  با محتوی مناسب رسانه ای تاثیر گذار است