حاج آقای پنبه چی پزشک دوست داشتنی  محله -مسجد اباذر (پنج تن )  خیابان اباذر( تقاطع خیابان شهید بهبودی) کاشمر هستند .ایشون علاوه بر اینکه در سطح شهرستان زبانزد خاص و عام برای شکست بندی و ... هستند بابت مداوا نیز دستمزدی نمی گیرند و بیشتر از دو دهه هر روز قبل از نماز های یومیه در مسجد حضور دراند و از مومنین و نماز گزاران با گلاب پذیرایی می کنند .شخصیت بسیار دوست داشتنی و خندان ایشان نیز در تصاویر دیده می شود .. شادی ارواح والدین ایشان صلوات بفرستید .