.اینکه هنوز قرآن آموزان سالهای دور برای عرض ادب واحترام و التماس دعا از این زوج قرآنی به منزلشان می آیند .

اینکه دانش آموز کلاس چهارم که درساش اصلا خوب نبوده بواسطه قرآن آموزی وکسب تربیت قرآنی  در محضر این دو بزرگوار  دانش آموزی فعال وموفق می شه.

اینکه آقای پور عباس از بردسکن استاد را بهمراه خانواده ایشان بمدت ۵ سال برای آموزش قرآن ، به شهرستان بردسکن می بره و..

در ادامه گزارش چند سند بسیار خواندنی از سپاسگذاریها و قدر دانیهایی که در سالهای بسیار دور از استاد شده را ببینید .

تشکر وقدر دانی آقای قاسم عربیخوان از استاد صلواتی در سال ۱۳۶۲

تشکر وقدر دانی آقای سید حسین شهری از استاد صلواتی در سال ۱۳۵۹

تشکر وقدر دانی برادران شکر اللهی ( محمد کاظم و محمد جواد و..)از استاد صلواتی در سال ۱۳۴۴

تشکر وقدر دانی آقای رضایی (مسول داروخانه )از استاد صلواتی در سال ۱۳۴۵

تشکر وقدر دانی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس از استاد صلواتی در سال۱۳۶۸

تشکر وقدر دانی آقای خطیب زاده  ریاست اوقاف کاشمر از استاد صلواتی در سال

تشکر وقدر دانی آقای دکتر سید محمد سجادی از استاد صلواتی در سال ۱۳۴۸