مزار شهدای از جمله المان های دوران دفاع مقدس است، و در گذشته سنگ مزار شهدا حاوی پیام هایی بود که آرمان های شهید، انقلاب و اسلام را به نمایش می گذاشت.

به طور مثال اشعار و دل نوشته هایی که بر روی سنگ مزار ها حک می شد و با تصاویری همچون مسجد بیت المقدس با ترکیبی از وصیت نامه هایشان نشان می داد که این شهید با چه هدفی قدم در کارزار گذاشته و چه آرزویی در سر می پروراند.