خلیج فارس ایران   محل دفن ریگان   -  ما پیروزیم .امام خمینی

هرکس نامه یک تن سرباز را به خانواده اش برساند همچنان باشد که بنده ای‌ را آزاد کرده است.

 تقدیمی‌ به رزمندگان اسلام... 

این جنگ باید به پیروزی ختم شود و ان شا الله میشود .امام خمینی

و اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزاتخانه‌ها برای اجرای امور شهدای انقلاب و خانواده آنها اشکال تراشی می‌کنند، به عنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند.

یقیناً بررسی و مطالعه نامه نگاری های انجام شده بین رزمندگان و خانواده هایشان می تواند مستندی گویا از حال و هوای جبهه و روحیه بچه ها و خانواده هایشان همچنین فضای آن دوران، در نتیجه درک بهتر واقعیات دفاع مقدس باشد. انواع پاکت ها و مشاهده طرح ها، تصاویر و شعارهای روی آنها می تواند برای علاقمندان منبع و مأخذی موثق و دست اول جهت مطالعه و تحقیق در حوزه دفاع مقدس باشد. نامه بیشترین نقش در ارتباط رزمندگان و خانواده هایشان را به عهده داشت، تماس تلفنی و تلگراف صلواتی از دیگر راههای ارتباطی بودند.

این نامه های خام از طریق در اختیار انجمن تاریخ شفاهی کاشمر قرار گرفته است .همین جا از ایشان کمال تشکر را داریم .

اگر نامه ای دراختیار دارید به واحد انجمن تاریخ شفاهی کاشمر تحویل دهید .برای اینکار به قسمت تماس با ما بروید .ممنون یا علی 

 

<