غصه نخورید عکسهای خیلی قدیمیترشو براتون به نمایش میگذاریم تا ببینید و خاطره ها براتون زنده بشه .البته صلوات برای شادی روح اموات  و گذشتگان هیات رو فراموش نکنید .بخصوص اموات کسیکه عکسها رو بما داد و الان فامیلشو فراموش کردیم .رمز فایل ها : www.tarikhtorshiz.blog.ir