و آقایان سید امیر حسینی ، علیرضا حسن نژاد ، ابوالفضل رشیدی ، عرفان خزاعی

 این اذانها به همت و ابتکار اقای رضا بشارتی عضو هیات امنا  مسجدو حسینیه حضرت ولی عصر عج در استودیو دلنواز کاشمر ضبط شده است .

برای دانلود باید صبر کنید کلیک کنید. دوباره سر بزنید

.